Tag Archives: informacije

Jedino HDZ protiv instituta povjerenika za informiranje

SDP je predložio zakon o povjereniku za informiranje.
Povjerenik bi odlučivao o tome treba li pojedinu informaciju štititi kao povjerljivu ili za njezinu objavu postoji opravdani interes javnosti, a imao bi status sličan onom pravobranitelja.

Po sadašnjim zakonima građanin ima pravo na informaciju.
Ali…ima kvaka, kao i obično.

ZAKON
O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 4.

(1) Sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim ovlaš­tenicima prava na informaciju.

(2) Ovlaštenik ima pravo saznati od tijela javne vlasti da li posjeduju, raspolažu ili nadziru traženu informaciju.

(3) U slučaju ograničenja prava na pristup određenoj informaciji, tijelo javne vlasti obvezno je u posebnom rješenju navesti o kojoj se kategoriji izuzetka radi, odnosno o razlozima zbog kojih je odlučio o uskrati informacije.

Kvaka je st.4

(4) Iznimno, pravo na pristup informacijama može se ogra­ničiti u slučajevima i na način propisan zakonom.

I onda je lijepo u zakonu navedeno kad se može ograničiti pristup informacijama.

Članak 8.

(2) Tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,

2) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvr­šenje sudske odluke ili kazne,

3) onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

4) izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,

5) onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,

6) ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ali nigdje u dosadašnjem zakonu nisu predviđene iznimke od ograničenja kada postoji javni interes, pa su promjene nužne.

E sad, je li slučajno da je samo HDZ protiv neovisnog instituta povjerenika?

Kad smo kod prava na informaciju, Sanaderu gdje je račun iz Verone?